top of page
  • Skribentens bildPether Wiklander

Region Kronoberg satsar stort på Kattalo

Uppdaterat: 3 nov. 2023

Region Kronoberg, som omfattar åtta kommuner, satsar stort på att lyfta läsutvecklingen genom ett strategiskt samarbete med Kattalo. Från och med läsåret 2023/2024 kommer omkring 13 500 barn i för- och grundskola få tillgång till Kattalo.I en region där endast 80,7% (2022) av eleverna i årskurs 9 är behöriga till gymnasiet, stiger en stark övertygelse fram: tidiga insatser är nyckeln till förändring.

Tina Sundberg, Utvecklingsledare på Av-Media Region Kronoberg, uttrycker regionens engagemang tydligt: "Vi tror på att förbättra våra barns framtid genom att stärka deras läsförmåga. Samarbetet med Kattalo är en del av vår strategi."


"Vi tror på att förbättra våra barns framtid genom att stärka deras läsförmåga. Samarbetet med Kattalo är en del av vår strategi."

I en tid då den internationella PIRLS-studien visar oroande minskningar i läsförmåga bland svenska fjärdeklassare, tar Region Kronoberg ett viktigt och proaktivt steg genom tidiga insatser i för- och grundskola.


“Av-Media Region Kronoberg och regionen bör ses som stora föredömen för andra gällande hur strukturerat och engagerat de rullat ut läromedlet under året. Fler borde följa deras modell.”, säger Pether Wiklander, VD på Kattalo.


Regionen har under läsåret 2022/2023 genomfört ett fullskaligt pilotprojekt med Kattalo där över 120 för- och grundskolor valde att delta. Pilotprojektet smygstartade redan våren 2022 med en handfull skolor som också var startskottet för den ambassadörsgrupp, med representanter från alla kommuner, som byggts upp under året. Gruppen syfte var dels att inspirera kollegor men också få ta del av Kattalos utvecklingsprocess.


“Responsen i användarundersökningarna har varit väldigt positiva. Det som har gjort störst intryck med Kattalo är hur omtyckt det är av både lärare och elever, hur engagerat Kattalo-teamet är, samt hur snabbt resultaten syns. Lärare som tidigare var skeptiska till digitala verktyg har funnit det enkelt och tidsbesparande med Kattalo.“, berättar Tina.


“Det som har gjort störst intryck med Kattalo är hur omtyckt det är av både lärare och elever, hur engagerat Kattalo-teamet är, samt hur snabbt resultaten syns.“

Målet för hösten är tydligt och starkt: Nu siktar Region Kronoberg på att inkludera samtliga förskolor i det framgångsrika Kattalo-initiativet.För mer information, vänligen kontakta:


Pether Wiklander

VD och Grundare, Kattalo

E-post: pether@kattalo.com

Telefon: +46 70-840 23 54


Vill du veta mer om hur Kattalo kan stödja din skola, kommun eller region?

Kontakta oss för att diskutera möjligheter och skapa en starkare framtid för våra elever.


Om Kattalo:

Kattalo är en ledande aktör inom Edtech som brinner för att omdefiniera lärandet med hjälp av innovativa digitala lösningar. Genom att kombinera pedagogisk expertis med modern teknik strävar vi efter att skapa meningsfulla och engagerande lärandeupplevelser som hjälper varje elev att blomstra.


212 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page