top of page
  • Skribentens bildPether Wiklander

Swedish Edtech Industries intervjuar Pether

Uppdaterat: 3 nov. 2023

Branschorganisationen Swedish Edtech Industries har pratat med Pether Wiklander, VD och medgrundare av Kattalo.


Artikeln tar oss med på en resa genom Pethers personliga upplevelse och insikter som ledde till grundandet av Kattalo. Med en stark tro på att varje barn ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla läs- och skrivfärdigheter från tidig ålder, har Kattalo satt upp målet att förebygga läs- och skrivsvårigheter med sina innovativa verktyg. Enligt Pether är detta särskilt viktigt med tanke på att en av fyra barn i yngre skolåldrar kämpar med läsning enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten.


"Edtech har potential att öka tillgängligheten till utbildning och markant förbättra individuellt stöd, men det är viktigt att de används på ett balanserat och effektivt sätt för att uppnå de bästa resultaten."

Pether avslutar med att lyfta fram nyckelfaktorer som krävs för en framgångsrik digitalisering inom utbildning. Med tydliga mål och strategier, användarcentrerad design, tillräckliga resurser, kompetensutveckling, samarbete och kommunikation samt säkerhet och integritet som grundpelare, kan en välbalanserad digital framtid för utbildning skapas.


Läs hela intervjun här:

28 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page