top of page

Ge dina elever det bästa verktyget för att lära sig läsa och skriva med vår innovativa och anpassningsbara app.

Förvandla läs- och skrivutmaningar till framgångssagor med Kattalo

Prova Kattalo gratis i 60 dagar med hela skolan

Tidiga insatser förebygger läs- och skrivproblematik

Kattalo är det digitala läromedlet som förändrar hur barn lär sig läsa och skriva, genom att erbjuda individualiserat innehåll som anpassar sig efter varje individs behov.

Individanpassat progressionssystem

Enkelt och intuitivt för både elever och lärare

Det börjar bli många som har fått hjälp att knäcka läskoden:

Mer än 25 000 barn i över 140 kommuner

Ta första steget mot en roligare och effektivare språkutveckling

Prova Kattalo gratis i 60 dagar med hela skolan

En modern plattform med en elevorienterad approach

Appen är designad för barn, men det kan vara bra för dig som lärare att prova hur det fungerar.

Du gör det enkelt genom att följa med i videon som du även hittar i Lärarportalen.

Hantera hela skolan i en användarvänlig plattform

GDPR- och Schrems II-kompatibel för att skydda användarnas integritet

Kattalos genomtänkta upplägg har på kort tid blivit en naturlig del av vår satsning på språkutvecklande arbetssätt. Appen ger oss lärare en mängd kreativa möjligheter att engagera eleverna i meningsfulla skrivprojekt. Jag ser stora vinster i att använda Kattalo för att nå läroplanens mål och rusta varje elev med digital kompetens för framtiden.

Emma Widegren

F-3 Lärare och Författare, Visby

Vi tror på att förbättra våra barns framtid genom att stärka deras läsförmåga. Samarbetet med Kattalo är en del av vår strategi.

Tina Sundberg
Utvecklingsledare, Region Kronoberg

För mig sticker Kattalo ut i flera avseenden. Appen är avskalad, lätt att använda, väl genomtänkt och tilltalar eleverna! Som lärare uppskattar jag lärarportalen där jag enkelt kan individanpassad och följa elevernas användande och lärande. Vårdnadshavare tycker också att appen är enkel att använda hemma. Utöver detta är Kattalo-teamet enormt snabba med både support och förbättringar!

Helen Larsson

Leg. Speciallärare, Jönköping

bottom of page