top of page

Alla ska kunna lyckas

Appen Kattalo är banbrytande utifrån att den är specifikt designad för barn och deras behov. Digitala läromedel och pedagogiska appar är normalt designade mot en målgrupp som både består av barn- och vuxna. Exempelvis med ledtexter i en app vars syfte är att lära barn att läsa.

Vår unika pedagogiska metodik har bevisat sig hjälpa barn att utveckla sina läs- och skrivfärdigheter från grunden, med resultat som sträcker sig från enstaka bokstäver till sammanhängande meningar. Låt oss utforska vad som gör Kattalos pedagogik så effektiv och nyskapande!

En djupdykning i Kattalos pedagogiska metodik

Kattalo har sitt ursprung i forskning om fonologisk medvetenhet och barns inlärningsmönster. Vi har kombinerat denna forskning med modern teknik för att skapa en pedagogisk plattform som engagerar och stödjer barns inlärning på ett intuitivt sätt. Genom att integrera phonics-metoden, fokuserar vi på systematisk koppling mellan ljud och bokstäver för att stärka avkodningsförmågan, samtidigt som vi, i linje med The Simple View of Reading, balanserar detta med språkförståelse. Detta holistiska tillvägagångssätt är avgörande för tidiga insatser i förskola och tidig grundskola, den mest effektiva perioden för att utveckla starka läsare och motverka läs- och skrivsvårigheter.

Från grundläggande ljud till fullständiga meningar

Vi förstår att varje barn är unikt och har sina egna inlärningsbehov. Därför är Kattalos pedagogik utformad för differentierad inlärning, där appen anpassar sig efter varje barns framsteg och svårigheter. Genom att erbjuda utmanande övningar samtidigt som vi stöttar och guidar, skapar vi en trygg miljö där varje barn kan utvecklas i sin egen takt.

Bygg framtiden med Kattalo

Kattalo är mer än bara en app – det är en pedagogisk resa som formar barns framtid genom att ge dem den gåva som framförallt läsningen innebär. Genom vår unika metodik tränar vi inte bara barns fonologiska medvetenhet, utan vi öppnar också dörrar till en värld av läsning, skrivande och självtillit. Tillsammans bygger vi en stark grund för deras akademiska och personliga framgångar.

Vår pedagogiska metodik är uppdelad i noggrant utformade steg som tar barn från fonem till att konstruera och förstå hela meningar. Genom interaktiva övningar, inspirerade av spel och en anpassningsbar inlärningsupplevelse, stödjer Kattalo varje barns individuella inlärningstakt och nivå. Vårt mål är att väcka deras nyfikenhet och entusiasm för att utforska språkets värld.

En anpassningsbar upplevelse för alla

Med Kattalo upplever vi ständigt de glädjefyllda ögonblicken när ett barn som en gång bara kunde fåtalet grafem nu läser och skriver fullständiga meningar. Dessa framsteg är inte bara en produkt av vår pedagogiska metodik, utan även av det starka engagemanget från barnen själva och deras pedagoger och/eller vårdnadshavare.

Från ljud till att läsa och skriva

BAKGRUND

NYCKELFUNKTIONER

DIFFERENTIERAD INLÄRNING

RESULTAT

SLUTSATS

bottom of page