top of page
Open Site Navigation

Alla ska kunna lyckas

Kattalo hjälper barn och elever att skriva och läsa på ett inspirerande och lustfullt sätt. Genom feedback och belöningssystem blir inlärningen rolig och stimulerande.

Barnen vill lära mer och kan själva gå vidare till nästa steg i inlärningen.

Ett viktigt syfte med Kattlo är att redan från förskoleåldern ge barn verktyg att lära sig bokstäver och ljud, och sedan brygga gapet fram till att de lärt sig läsa.

Tidiga insatser viktigt för barns läsutveckling

Baserat på forskning* inom tidig språkutveckling går det att konstatera:

  • Tidig träning motverkar läs- och skrivsvårigheter

  • Redan i förskolan bör grunden läggas för läs- och skrivinlärningen

  • Bokstavskännedom är avgörande för barns läsutveckling

Sandvikenmodellen

Grundidén för Kattalo startade med Sandvikenmodellen.
Modellen bygger på att barnen lär sig läsa och skriva med datorer utrustade med talsyntes och ljudande tangentbord. Barnen lägger alltså undan pennan när de ska skriva. Istället använder de ett digitalt hjälpmedel under det första läsåret. På så sätt påverkar inte motoriken skrivandet. Skrivandet kan utgå från vad barnet vill säga och inte enbart vad det kan skriva. Kattalo har vidareutvecklat modellen till att ha stöd för barn redan från två års ålder. Mer om Sandvikenmodellen.

I samarbete med erfarna pedagoger

Kattalo är skapat i nära samarbete och dialog med erfarna pedagoger och andra experter inom området språkutveckling.

bottom of page