top of page

Appen

Med ett lugnt formspråk och genom visuell och auditiv perception, tillgängliggörs nycklarna för att knäcka läskoden. De första övningarna fungerar redan från förskoleåldern. Progressionssystemet ökar utmaningen i takt med barnet hela vägen upp till och med årskurs 3.

Kom igång med Kattalo idag!

Typsnitt

Kattalos typsnitt är framtaget för att likna de bokstäver som barnet lär sig skriva för hand i skolan. Det gör att barnet får ett försprång när det kommer till att känna igen bokstäverna och hur de ljudas när de kommer till förskoleklass.

Tangentbord

Kattalo har ett smart digitalt tangentbord som anpassas efter barnets kompetens och uppgiften som görs. Exempelvis döljs vissa funktioner för de yngre barnen för att de enklare ska kunna fokusera och hitta rätt tangent.

Dynamik

Kattalo balanserar utmaning och belöning för att alltid ge en anledning att återkomma till övningar.

Oavsett om barnet tar sina första stapplande språksteg eller utforskar världen som författare finns det lämpliga utmaningar. 

Bokstavsljud & Talsyntes

Bokstavsljud spelas upp när barnen skriver vilket hjälper dem att lära sig ljuda ord. Kombinerat med ett avancerade system för syntetiserat tal, hjälper det barnet att direkt höra hur de ord som skrivits låter, oavsett hur de stavats.

Uppmuntran

Kattalo ger kontinuerligt barnet återkoppling och uppmuntran. Detta görs dels med fyrverkerier och stjärnor vid avslutade uppgifter, men även i form av uppmuntran eller ledtrådar om barnen verkar tveka eller tappa fokus.

Tillgänglighet

Kattalo stödjer både läsplattor (iOS och Android), Chromebooks och webb. Barnet kan fritt röra sig mellan enheter och därmed fortsätta hemma, efter att ha jobbat med Kattalo i skolan.

Vidareutveckling

Kattalo är ständigt i rörelse. Innehållet förnyas och utökas för att hela tiden se till att både stötta och utmana. Den tjänst ni köper idag är ännu bättre redan imorgon!
Vi har ett starkt användarfokus och har kontinuerligt dialog med våra kunder för att lyssna in deras behov.

bottom of page