top of page

Integritetspolicy

Tack för att du väljer att vara en del av vår gemenskap i Kattalo. Kattalo ägs och utvecklas av Kattalo AB, 559264-7043.

När du besöker vår webbplats https://www.kattalo.com och använder våra digitala tjänster, litar du på oss med din personliga information. Vi tar din integritet på mycket stort allvar. I den här policyn försöker vi förklara på ett så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i relation till den. Läs den här policyn noggrant eftersom det hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut om att dela din personliga information med oss. I det fall det finns några villkor i vår integritetspolicy som du inte håller med om, vänligen sluta använda vår webbplats, våra appar och våra tjänster.

Senast uppdaterad 19 januari, 2022.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vid registrering av ditt användarkonto ber vi om:

  • E-post

  • Förnamn

  • Efternamn

  • Skolans namn (enbart skolanvändare)

  • Skolans kommun (enbart skolanvändare)

Varje konto kan i sin tur lägga upp profiler för barn/elever vilket omfattar följande personuppgifter:

  • Förnamn

  • Födelsedatum

Hur använder vi de personuppgifter som vi samlar in?

E-post används för att skapa ett användarkonto så att du kan logga in och att respektive profils framsteg sparas. Övrig information om dig används för att kunna komma i kontakt med dig och hantera din licens.

När ditt konto används sparar vi kontots samt respektive profils interaktion med Kattalo för att kunna följa upp och förbättra våra tjänster. Interaktionsdata används även för att mäta progression och löpande ge respektive profil lämplig nivå på utmaningar. Anonymiserad statistikdata kan också användas för att följa upp och förbättra våra tjänster generellt.

Profilens födelsedatum används för att anpassa innehållet samt för statistik.

Vi använder oss av modern och krypterad informationsteknologi, och vi har rutiner för att säkerställa sekretess. De personuppgifter som samlas in lagras och behandlas i Sverige i enlighet med GDPR och Schrems II. Känslig information så som lösenord lagras med modern och säker kryptering. Vi vidtar löpande de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och GDPR. Det är dock viktigt att du också tar ansvar för att säkerställa att dina uppgifter skyddas. Det åligger exempelvis dig att se till att dina inloggningsuppgifter hålls hemliga.

Hur lagrar vi de personuppgifter som vi samlar in?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du använder Kattalo och två år efter avslutat abonnemang. Därefter anonymiseras dina personuppgifter och all data som identifierar dig raderas. I det fall lagen kräver det, kan vi vara tvungna att spara vissa uppgifter under en längre tid, och vi kan också spara uppgifter om det krävs för att fullgöra vårt avtal med dig.

Hur länge sparar vi de personuppgifter som vi samlar in?

Överföring av personuppgifter

Vi kommer inte sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att överföra personuppgifter till våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, för tillhandahållandet av tjänster. Vi kan även komma att behöva överföra dina personuppgifter om det enligt lag krävs av myndigheter. Vi överför endast dina personuppgifter till tredje part som vi har förtroende för och har personuppgiftsbiträdesavtal med.

Aggregerad data

Vi kan komma att dela aggregerad information (icke identifierbara personuppgifter) till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter.

Cookies

När du navigerar på vår webbplats kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i din enhet, såsom dennes dator, mobil eller surfplatta, vid navigering. Vi använder cookies för att underlätta din användning av våra tjänster samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om hur du hittade hit. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra vår sida och tjänster. Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i din enhet.

Dina rättigheter

Som användare av Kattalo har du rätt att begära ut dina personuppgifter som behandlas av oss. Detta gör du genom att skriftligen meddela oss om detta (se kontaktuppgifter nedan). Du har rätt till att utan kostnad begära ut en kopia av de behandlade personuppgifter som tillhör dig. Du har även rätt att kräva radering eller begränsning i behandling av dina personuppgifter. Du har även under vissa omständigheter rätt till överföring av dina personuppgifter (dataportabilitet), vilket innebär rätten att få ut dina personuppgifter och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Detta kräver dock att överföringen är möjlig och kan ske automatiserat.

Förändringar

Den här integritetspolicyn kan förändras från tid till annan. Alla ändringar kommer att bli offentliggjorda på den här sidan. I det fall du blir ombedd att acceptera väsentliga förändringar i denna policy och avvisar att göra det, kanske du inte kan fortsätta använda våra tjänster med all funktionalitet bevarad.

Kontakt

I det fall du har frågor om vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på privacy@kattalo.com.

Underbiträden

GleSYS AB, 556647-9241, Sverige

GleSYS har inga underbiträden.

bottom of page