top of page

Lärarportalen

Lärarportalen är den plats där du som lärare tar del av Kattalos insikter om elevernas progression.

Uppföljning i realtid

Oavsett om dina elever jobbar i klassrummet eller hemma kan du följa deras framsteg i samma stund de inträffar.

Detaljerade insikter

Följ i detalj hur lång tid varje delmoment tagit, när de svarat fel, vilka alternativ som presenterades, osv. Allt för att du ska kunna se vad de kan, samt vad som verkar vara utmanande!

Stöd för individualisering

I Lärarportalen hanterar du enkelt dina elevers profiler och anpassar vid behov innehållet i appen för varje individ.

Prova med hela skolan

Vi tycker det är viktigt att ni kan fatta ett välgrundat beslut innan ni köper en licens. Därför erbjuder vi alla nya skolor 60 dagar gratis utvärdering. Helt utan krav på en fortsättning.

bottom of page