top of page
  • Skribentens bildPether Wiklander

Kattalo lanserar ny funktion för läsförståelse - kombinerar det bästa av digitalt och analogt lärande

Idag är vi stolta över att presentera den senaste delen i Kattalos ekosystem för språkutveckling - LÄSA! Med denna innovativa funktion tar vi ett viktigt steg mot att stärka elevers läsförståelse genom en unik kombination av fysiska böcker och digitala verktyg.


I Kattalo har barn redan tillgång till ÖVA där de i sin egen takt tar sig från alfabetet till att läsa hela meningar, samt SKRIVA där de skapar egna texter med omedelbar ljudande feedback. Nu kompletteras plattformen med LÄSA som ger lärare möjlighet att enkelt skapa skräddarsydda läsförståelseuppgifter till specifika böcker.


"Med LÄSA-funktionen tar vi nästa steg i att förena den fysiska och digitala världen. Genom att koppla samman riktiga böcker med anpassade frågor i appen skapar vi en sömlös upplevelse för eleven. Det här är framtidens läromedel!" säger Michael Söderman, CTO och medgrundare av Kattalo.

Så här funkar det:

  1. Läraren väljer en bok från Kattalos databas eller lägger till en ny genom att scanna ISBN-koden.

  2. En läsförståelseuppgift skapas med ett tillgänglighetsdatum för eleven.

  3. Frågor väljs ut från Kattalos bibliotek, skrivna av pedagoger eller författare, alternativt skapar läraren egna. Både flervalsfrågor och fritextfrågor finns.

  4. Eleven scannar sin personliga QR-kod och ser direkt i appen att en ny "Läsa"-uppgift väntar.

  5. Eleven läser i den fysiska boken och svarar på frågorna digitalt, utan att se om svaret är rätt eller inte

  6. Läraren följer elevernas resultat både individuellt och på klassnivå för att kartlägga progression och sätta in riktade insatser.

Det geniala med LÄSA är att funktionen drar nytta av styrkorna hos både fysiska och digitala läromedel. Barn får den taktila upplevelsen av att bläddra i riktiga böcker, samtidigt som läraren med ett knapptryck kan skräddarsyuppgifter och följa varje elevs utveckling.


"Äntligen en digital lösning som lyfter läsupplevelsen utan att ersätta böckerna! Jag ser fram emot att kunna individanpassa uppgifter efter mina elevers nivå och intressen. Det här kommer göra underverk för deras läsförståelse!" säger Denice Sverla, biträdande rektor på Ekerö.

Vi vet att läsförståelse är avgörande för elevers fortsatta kunskapsutveckling. Genom att arbeta både "on-" och "off-screen" skapar Kattalo en integrerad lärmiljö som stimulerar olika sinnen och lärstilar. Oavsett om barnet föredrar att läsa på papper eller skärm kan de utvecklas i sin egen takt med rätt nivå av utmaning.


LÄSA-funktionen ligger i linje med vårt fokus på individanpassning och datadriven insikt för läraren. Uppföljningen blir smidig och ger underlag för att fatta välgrundade beslut kring varje elevs läsning. Funktionen är ett viktigt steg mot vår vision att stötta varje barns språkresa med hjälp av modern teknik.


Vi är övertygade om att kombinationen av traditionella och digitala läromedel är nyckeln till framgång i en tid när läsförståelsen sjunker. Med LÄSA utökar vi Kattalo med ytterligare ett kraftfullt verktyg för att motivera elever och främja ett lustfyllt lärande. Genom kreativa lösningar som denna är vi med och bidrar till en likvärdig skola där varje barn kan nå sin fulla potential.


Är du nyfiken på att upptäcka hur LÄSA kan berika undervisningen i ditt klassrum? Under kommande månader arrangerar vi kostnadsfria webbinarier där du får en djupdykning i funktionen och möjlighet att ställa frågor. Anmäl ditt intresse här så återkommer vi med mer information.


För oss på Kattalo är det en ynnest att få vara en del av skolans digitala transformation. Vi kommer fortsätta utveckla verktyg som sätter lärandet i centrum och rustar eleverna för framtiden. Tillsammans skapar vi en mer kreativ och inkluderande lärmiljö!

336 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page