top of page
  • Skribentens bildPether Wiklander

Läskrisen i Sverige - det är dags att ta ansvar och agera nu!

Uppdaterat: 12 maj

Inlägget är inspirerat av debattartikeln "Vi bär alla ett ansvar för läskrisen" (Vi Lärare, 23 april 2024).

___


Larmrapporterna duggar tätt - svenska elevers läsförmåga sjunker som en sten. PIRLS och PISA målar upp en dyster bild där nästan en fjärdedel av våra 15-åringar kämpar med att ens förstå en enkel text. Det är en skrämmande utveckling som får ödesdigra konsekvenser, både för individen och samhället. Vi kan inte blunda längre - det är dags att kavla upp ärmarna och ta tag i läskrisen på allvar!


Skolans roll i att bygga läsande och tänkande samhällsmedborgare kan inte överskattas. Lärarna är vardagshjältarna som dagligen kämpar för att tända läsgnistan hos varje elev. Men hur ska de orka, när nedskärningar urholkar deras möjligheter att göra ett bra jobb? Växande barngrupper, krympande resurser och satsningar som svävar i luften - så ser verkligheten ut för många skolor idag. Om vi menar allvar med att vända trenden måste vi ge lärarna de verktyg och villkor de behöver. Kompetenta, engagerade pedagoger och välfyllda skolbibliotek är en investering i vår gemensamma framtid.


Men ansvaret för läslusten stannar inte vid skolans väggar. I ett samhälle där var tredje vuxen aldrig öppnar en bok på fritiden är det lätt att tappa modet. Vi behöver förebilder på alla nivåer som visar att läsning är viktigt, roligt och utvecklande. Kändisar och opinionsbildare - det är dags att kliva fram och hylla litteraturens kraft! Låt oss skapa en motvikt till prestationshetsen och skärmslöseriet, och visa att böcker är nyckeln till både självkännedom och världsförståelse.


På Kattalo har vi gjort det till vårt uppdrag att, med kreativ teknik och forskningsbaserat innehåll, få varenda unge att känna magin i att läsa och skriva. För bakom varje siffra i PISA döljer sig ett barn med drömmar, talanger och förmågor. Varje gång en elev knäcker läskoden med vår app växer vi som människor och samhällsbyggare.


Men det räcker inte. Vi vill vara en stödjande kraft som har modet att säga det som behöver sägas och gör det som behöver göras. Vi kan bli mycket bättre på att utnyttja teknikens möjligheter än idag. I klassrummen finns fortfarande en föreställning om att läsning måste komma före skrivande, att elever först ska "knäcka läskoden" innan de får uttrycka sig i skrift. Men på Kattalo tror vi att läsning och skrivande går hand i hand och förstärker varandra. Kreativiteten och lusten att berätta kan vara en viktig drivkraft, särskilt för de elever som kämpar med läsförståelsen. Med rätt digitala verktyg, som har ett pedagogiskt djup och möter varje barn på dess nivå, kan vi förena läsglädje med skrivskapande. Det är dags för ett nytänk kring läs- och skrivdidaktiken.


Låt mig sluta med en vädjan till oss alla - beslutsfattare, lärare, föräldrar och samhällsmedborgare:

Böckerna och berättelserna behöver oss nu! Vi har inte råd att misslyckas med det här. Sveriges framtid som kunskapsnation hänger på att vi agerar kraftfullt och målmedvetet. Låt oss lova varandra att göra läsningen till en hjärtefråga - i klassrummen, vid köksbordet och i offentligheten.


Det är dags att läsa mellan raderna och förstå vad som faktiskt står på spel. Läsningen är nyckeln till både individens och samhällets utveckling - låt oss se till att ingen går miste om den möjligheten.


Pether Wiklander

VD och medgrundare, Kattalo

___


Vad tror du behövs för att lyfta läsförmågan hos Sveriges barn och unga? Dela gärna i dialogen i kommentarsfältet på våra inlägg på Linkedin, Instagram och Facebook.

87 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page