top of page
  • Skribentens bildMichael Söderman

AI-assisterad återkoppling

I takt med AI:s framsteg utforskar vi på Kattalo hur denna teknologi kan förenkla och berika undervisningen. Vi introducerar nu AI-assisterad återkoppling, en banbrytande funktion som avlastar lärare och höjer kvaliteten på responsen till elevernas berättelser. Den här funktionen är utvecklad för att ytterligare berika återkopplingsprocessen. Genom att AI analyserar elevtexter och skapar inspirerande återkopplingsförslag, underlättas lärarens arbete och kreativitet stimuleras. Med ett enkelt klick på "Förslag från AI" kan läraren ge varje elev en personligt anpassad och positiv återkoppling, med möjlighet att anpassa förslaget för en ännu mer personlig prägel.

Fördelarna är många:

  • Tidsbesparing: Minskad skrivtid för lärare.

  • Jämn kvalitet: AI säkerställer konsekvent hög feedbackkvalitet.

  • Kreativ inspiration: AI-förslagen stimulerar till nytänkande.

  • Personlig utveckling: Elever får skräddarsydd och uppmuntrande feedback.

Dessutom minskar denna funktion prokrastinering hos läraren. Den lägre mentala tröskeln att börja skriva feedback gör att lärare känner mindre stress över att "högar växer". Resultatet är en mer effektiv och engagerad undervisningsmiljö.


För att använda funktionen krävs version 3.0.3 eller senare av Kattalo-appen.

150 visningar

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page