top of page

Ge ditt barn bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sin läs- och skrivinlärning redan i tidig ålder.

Från meningslös till meningsfull skärmtid.

Psst! Ingen betalkort behövs förrän du testat färdigt!

Tidiga insatser förebygger läs- och skrivproblematik

Kattalo är det digitala läromedlet som förändrar hur barn lär sig läsa och skriva, genom att erbjuda individualiserat innehåll som anpassar sig efter barnets behov.

Från 3 år och uppåt

Enkelt gränssnitt

Min dotter Chloë har använt Kattalo sedan hon var 3 år. Jag märkte fort hur hon utvecklade en glädje för bokstäver och älskade att både sitta själv och tillsammans med oss föräldrar. Nu har Chloë precis börjat F-klass och läser 3 gånger så fort som sin fadder i 2:an, men framför allt har hon en enorm glädje i att utforska bokstävernas, läsandet och skrivandets värld. Och ja, hon började skriva innan hon började läsa. Tack forskningen, tack Kattalo!

Per Clingweld

35 år, Stockholm

Ladda ner appen.

Kom igång idag.

Ta första steget mot en roligare och effektivare språkutveckling

Prova Kattalo gratis i 7 dagar,

upp till 5 barn per familj.
Psst! Ingen betalkort behövs förrän du testat färdigt!

bottom of page