top of page
Open Site Navigation

Inspirerande berättelser

Vi på Kattalo vill göra skillnad på riktigt avseende att minska risken för att barn utvecklar läs- och skrivproblematik. På den här sidan samlar vi inspirerande berättelser från våra kunder!

Region Kronoberg

Under läsåret 22/23 bedriver AV Media i Kronoberg eller pilotprojekt tillsammans med Kattalo.  Projektet omfattar samtliga 8 kommuner i regionen. Målsättningen är att under läsåret nå närmare 10 000 elever med Kattalo i klassrummet.

I filmen kan du hör hur lärare och elever i Växjö upplevt Kattalo under de första sex månaderna.

Filmen är producerad av AV Media i Kronoberg.

bottom of page